Saoirse Faisnéise

Tá an tAcht um Shaoráil Faisnéise deartha chun rochtain phoiblí a cheadú ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí, nach bhfuil ar fáil go rialta trí fhoinsí eile.

De réir na gceanglas foilsithe atá leagtha amach in Alt 15 den Acht, tá Lámhleabhar um Shaoráil Faisnéise ullmhaithe ag an gCoimisiún, ar féidir é a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos. Is é aidhm an lámhleabhair rochtain ar fhaisnéis oifigiúil atá i seilbh an Choimisiúin a éascú, trí imlíne a thabhairt ar struchtúr agus ar fheidhmeanna an Choimisiúin, faisnéis faoi na haicmí taifead atá á gcoinneáil againn agus faisnéis faoi conas iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún faoi Shaoirse An tAcht Faisnéise.

Cliceáil anseo chun cóip de Lámhleabhar Alt 15/16 um Shaoráil Faisnéise an Choimisiúin a léamh nó íoslódáil.

© 2023 Commission for Aviation Regulation
  • 3rd Floor 6 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 W773 
  • Phone: +353-(0) 1-6611700, Email: info@aviationreg.ie