Scéim Teanga

Tá scéim teanga 2019-2022 ag an gCoimisiún um Ríaláil Eitlíochta faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá sé ar fáil anseo.

Tá leagan béarla ar fáil anseo.

© 2023 Commission for Aviation Regulation
  • 3rd Floor 6 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 W773 
  • Phone: +353-(0) 1-6611700, Email: info@aviationreg.ie