Persons with Reduced Mobility (PRM) - the Commission's Role

The Commission for Aviation Regulation is the National Enforcement Body for EC 1107/2006 which concerns the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air.  For more information please visit our dedicated website www.flightrights.ie

Tá an Coimisiún um Rialáil Eitlíochta freagrach as feidhmiú EC 1107/2006. Cuireann an Rialachán seo síos ar cearta paisinéirí aeir le míchumas, agus seirbhisi beagluaineachta. Tá tuille eolais ar fáil ar www.flightrights.ie

© 2023 Commission for Aviation Regulation
  • 3rd Floor 6 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 W773 
  • Phone: +353-(0) 1-6611700, Email: info@aviationreg.ie