Air Passenger Rights

The Commission for Aviation Regulation is the National Enforcement Body for EC 261/2004 which sets out the rights of Air Passengers in the event that their flight is cancelled or delayed or if they are denied boarding or downgraded. For more information please visit our dedicated website www.flightrights.ie

Tá an Coimisiún um Rialáil Eitlíochta freagrach as feidhmiú EC 261/2004. Cuireann an Rialachán seo síos ar cearta paisinéirí aeir sa chás cealaithe, moill fada, diultú cead bordála, no uasghradú. Ta tuille eolais ar fáil ar www.flightrights.ie

© 2022 Commission for Aviation Regulation
  • 3rd Floor 6 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 W773 
  • Phone: +353-(0) 1-6611700, Email: info@aviationreg.ie